• Zapakuj swój ulubiony posiłek na wynos! 

    https://lanczboks.pl/promocje,89.html
  • Ekologiczne Chusty Boc'n'Roll do kanapek

    https://lanczboks.pl/chusty-sniadaniowe,102.html

Regulamin

REGULAMIN ZAKUPÓW W SKLEPIE INTERNETOWYM LANCZBOKS.PL

 

§1.

 

Postanowienia ogólne.

 

1. Sklep internetowy "Lanczboks.pl" działający pod adresem www.lanczboks.pl prowadzony jest przez firmę:

 

PUH Jolanta Kaleta

Ul. Konieczyńskich 6

64-610 Rogoźno

NIP:606-007-59-67

REGON: 364587500

NIP UE: PL6060075967

 

Wpisaną do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej (CEIDG) pod ww. danymi.

 

 

 

2. Stroną dokonującą zakupów w sklepie internetowym "Lanczboks.pl", zwaną dalej Klientem jest osoba fizyczna posiadająca pełną zdolność do czynności prawnych lub przedsiębiorca.

3. Stroną dokonującą sprzedaży produktów zawartych w ofercie sklepu internetowego "Labczboks.pl" jest właściciel sklepu, firma ”PUH Jolanta Kaleta”, zwany dalej Sprzedawcą.

 

4. Przedmiotem transakcji są produkty prezentowane przez "PUH Jolanta Kaleta" na stronie www.lanczboks.pl w chwili składania zamówienia.

5. Wszystkie ceny prezentowane w sklepie internetowym "Lanczboks.pl" podawane są w polskich złotych (PLN) i zawierają podatek VAT.

 

 

 §2.

 

Zamówienia.

 

1. Zamówienia dokonywane za pośrednictwem strony internetowej można składać 24 godziny na dobę przez cały rok.

2. W wyjątkowych sytuacjach możliwe jest złożenie zamówienia pocztą elektroniczną – sklep@lanczboks[kropka]pl .

3. Zamówienia złożone w dni powszednie po godzinie 16.00, w soboty, w niedziele oraz święta będą rozpatrywane następnego dnia roboczego.

 

 

§3.

 

Złożenie zamówienia.

 

1. Umowa sprzedaży zawierana jest w języku polskim, o treści zgodnej z Regulaminem.

2. Złożenie zamówienia jest wiążące dla obu stron zgodnie z przepisami kodeksu cywilnego - umowa sprzedaży w chwili, gdy na podany w formularzu rejestracyjnym adres e-mail trafi informacja zwrotna od Sprzedawcy, potwierdzająca złożenie zamówienia i przyjęcie go do realizacji.

3. W celu zawarcia Umowy sprzedaży za pośrednictwem Sklepu Internetowego należy wejść na stronę internetową www.lanczboks.pl, dokonać wyboru towaru oraz ewentualnie jego opcji, podejmując kolejne czynności techniczne w oparciu o wyświetlane Klientowi komunikaty oraz informacje dostępne na stronie.

4. Wybór zamawianych Towarów przez Klienta jest dokonywany poprzez ich dodanie do koszyka.

5. W trakcie składania Zamówienia - do momentu naciśnięcia przycisku "Zamawiam z obowiązkiem zapłaty" - Klient ma możliwość modyfikacji wprowadzonych danych oraz w zakresie wyboru Towaru. W tym celu należy kierować się wyświetlanymi komunikatami oraz informacjami dostępnymi na stronie.

6. Po podaniu przez Klienta korzystającego ze sklepu internetowego wszystkich niezbędnych danych, wyświetlone zostanie podsumowanie złożonego Zamówienia.

7. Podsumowanie złożonego Zamówienia będzie zawierać informacje dotyczące:

- przedmiotu zamówienia,

 jednostkowej oraz łącznej ceny zamawianych produktów lub usług, w tym kosztów dostawy,

- wybranego sposobu dostawy,

- wybranej metody płatności.

8. W celu wysłania Zamówienia konieczne jest dokonanie akceptacji treści Regulaminu, podanie danych osobowych oznaczonych jako obowiązkowe oraz naciśnięciu przycisku "Zamawiam z obowiązkiem zapłaty".

9. Wysłanie przez Klienta Zamówienia stanowi oświadczenie woli zawarcia z firmą "PUH Jolanta Kaleta" właściciela Sklepu Internetowego "Lanczboks.pl" Umowy sprzedaży, zgodnie z treścią Regulaminu.

10. Po złożeniu Zamówienia, Klient otrzymuje wiadomość e-mail, zawierający ostateczne potwierdzenie wszystkich istotnych elementów Zamówienia.

 

 

§4.

 

Zmiana zamówienia.

 

1. Zmiana zamówienia - zmiany w danych przekazanych podczas składania zamówienia (np. adres dostawy, zmiana sposobu płatności itp.) można dokonać wysyłając stosowny email na adres koniecznie zaznaczając, najlepiej przy pomocy numeru zamówienia, którego zamówienia zmiana dotyczy.

 

2. Odwołanie zamówienia - jeśli chcesz odwołać zamówienie, skontaktuj się z nami za pomocą email: sklep@lanczboks.pl

 

 

 §5.

 

Sposoby płatności.

 

1. Klient może wybrać jeden z poniższych sposobów realizacji płatności:

  • przelewem na konto bankowe - wysyłka towaru następuje po wpłynięciu pieniędzy na nasze konto bankowe. Na życzenie wystawiamy faktury proforma. Czas wpłynięcia pieniędzy na nasze konto to zazwyczaj 24 godziny od zlecenia przelewu, licząc tylko dni robocze.

Dane konta bankowego:

PUH Jolanta Kaleta

ul. Konieczyńskich 6

64-610 Rogoźno

 

mBank: 22 1140 2004 0000 3102 6179 7001

2. Płatności internetowe realizowane są przez Przelewy24. Nasz sklep otrzymuje informację o zapłacie za zamówienie zaraz po jego opłaceniu z Państwa konta bankowego.

3. Adres do reklamacji: https://www.przelewy24.pl/kontakt/reklamacja

 

 §6.

 

Sposób dostawy i czas realizacji zamówienia.

 

1. Dostawa Produktu dostępna jest na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej.

2. Sprzedawca dołoży wszelkich starań, aby czas realizacji zlecenia był jak najkrótszy, zazwyczaj są to 3 dni robocze. Na czas realizacji zlecenia bezpośredni wpływ ma dostępność produktu oraz czas kompletowania przesyłki.

3. Za czas dostawy uważamy czas od momentu nadania przesyłki przez nasz sklep do momentu odbioru przesyłki przez adresata. Czas dostawy nie jest równoznaczny z czasem realizacji zamówienia.

4. Dostawa realizowana jest firmą kurierską Pocztex 48 lub InPost. W dzień nadania przesyłki klient otrzyma od nas, drogą elektroniczną, link śledzenia przesyłki. 

 

 

§7.

 

Odstąpienie od zakupu.

 

1. Każdemu klientowi, będącemu konsumentem w rozumieniu art. 221 Kodeksu Cywilnego i korzystającemu ze sklepu internetowego "Lanczboks.pl" przysługuje – na podstawie przepisów prawa – prawo do odstąpienia od zawartej umowy zakupu towaru, bez podania przyczyny, w terminie opisanym poniżej. Wypełnienie oświadczenia o odstąpieniu przez klienta jest dobrowolne.

2. Termin: Prawo do odstąpienia przysługuje konsumentowi w nieprzekraczalnym terminie 14 dni kalendarzowych, który rozpoczyna się w dniu otrzymania przez konsumenta towaru.

3. Zwrot świadczeń: W przypadku odstąpienia od umowy zawartej na odległość, umowa jest uważana za niezawartą. To, co strony świadczyły, ulega zwrotowi w stanie niezmienionym, chyba że zmiana była konieczna w granicach zwykłego zarządu. Zwrot powinien nastąpić niezwłocznie, nie później niż w terminie 14 dni kalendarzowych. 

 

Zakupiony towar wraz z paragonem oraz z wypełnionym i podpisanym formularzem zwrotu należy odesłać na poniższy adres:

 

PUH Jolanta Kaleta

ul. Konieczyńskich 6

64-610 Rogoźno

 

Formularz odstąpienia od zawartej umowy (zwrotu): formularz_zwrotu.pdf

 

4. Koszty zwrotnego dostarczenia towaru obciążają konsumenta, o ile odstąpienie nie zostało wywołane faktem choćby przejściowej niemożności spełnienia przez firmę "PUH Jolanta Kaleta" świadczenia o właściwościach zamówionych przez konsumenta.

5. Wyłączenie prawa odstąpienia: Prawo do odstąpienia od umowy przez konsumenta jest wyłączone w przypadku:

towarów (usług) wykraczających poza standardową ofertę sklepu, przygotowanych na specjalne zamówienie klienta i dostosowanych do jego indywidualnych potrzeb.

6. W przypadku gdy klient zawiera umowę sprzedaży jako Przedsiębiorca/Firma nie przysługuje prawo odstąpienia od umowy zawartej na odległość - zgodnie z Ustawą z 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta Dz. U. z 24 czerwca 2014 r. poz. 827.

 

§8.

 

Gwarancja i reklamacje.


1. Produkty zakupione w Sklepie "Lanczboks.pl" podlegają 24 miesięcznej gwarancji. Firma "PUH Jolanta Kaleta" zapewnia, że zakupiony produkt jest sprawny i w pełni nadaje się do użytkowania, pod warunkiem korzystania zgodnie z przeznaczeniem i zaleceniami zawartymi w instrukcji obsługi.

2. Klient może skorzystać z uprawnień gwarancyjnych bezpośrednio u gwaranta (producenta) lub z uprawnień przysługujących mu od sprzedawcy z tytułu rękojmi.

3. Jeżeli zostanie stwierdzona wada towaru Konsument może: wymienić towar wadliwy na wolny od wad, złożyć oświadczenie o obniżeniu ceny lub odstąpić od umowy.

 

Reklamowany towar wraz z paragonem oraz z wypełnionym i podpisanym formularzem reklamacyjnym prosimy odesłać na adres:

 

PUH Jolanta Kaleta

ul. Konieczyńskich 6

64-610 Rogoźno

 

Formularz reklamacyjny: formularz_reklamacji.pdf

 

§9.

 

Dokumenty zakupu.

 

1. Na wszystkie towary zakupione w naszej firmie wystawiamy dowody zakupu w postaci paragonu fiskalnego lub faktury VAT. W przypadku chęci otrzymania faktury VAT należy poinformować o tym Sprzedawcę.

2. Dowód zakupu przesyłamy razem z zamówionym towarem.

3. W związku ze zmianami zasad wystawiania faktur jakie wprowadziło rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 27 kwietnia 2004 roku (Dz. U. z 1 maja 2004r.), które dostosowuje polskie przepisy do przepisów Unii Europejskiej, nie jest wymagany podpis nabywcy na fakturze VAT.

 

§10. 

Postanowienia końcowe

 

1. Każdy Klient jest zobowiązany do zapoznania się z treścią Regulaminu i jest każdorazowo związany postanowieniami Regulaminu w chwili dokonywania zamówienia.

2. W wyniku złożenia zamówienia Sprzedawca uprawniony jest do przetwarzania danych osobowych w ramach prowadzonej działalności gospodarczej z zachowaniem wymogów bezpieczeństwa danych określonych w ustawie z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. 2002r. Nr 101, poz. 926 ze zmianami). Firma "PUH Jolanta Kaleta" nie udostępnia danych osobowych Klientów podmiotom trzecim w celach ich przetwarzania i wykorzystywania na potrzeby marketingu.

3. Sklep Internetowy dokłada wszelkich starań w celu zapewnienia poszanowania Państwa prywatności i ochrony udzielonych informacji osobowych podczas korzystania z Witryny i dokonywania zakupów w ramach sklepu oraz w tym celu podejmuje wszystkie niezbędne działania.