• Zapakuj swój ulubiony posiłek na wynos! 

    https://lanczboks.pl/promocje,89.html
  • Ekologiczne Chusty Boc'n'Roll do kanapek

    https://lanczboks.pl/chusty-sniadaniowe,102.html

Zwroty i Reklamacje

Zwroty i reklamacje

 

§7.

 

Odstąpienie od zakupu.

 

1. Każdemu klientowi, będącemu konsumentem w rozumieniu art. 221 Kodeksu Cywilnego i korzystającemu ze sklepu internetowego "Lanczboks.pl" przysługuje – na podstawie przepisów prawa – prawo do odstąpienia od zawartej umowy zakupu towaru, bez podania przyczyny, w terminie opisanym poniżej. Wypełnienie oświadczenia o odstąpieniu przez klienta jest dobrowolne.

2. Termin: Prawo do odstąpienia przysługuje konsumentowi w nieprzekraczalnym terminie 14 dni kalendarzowych, który rozpoczyna się w dniu otrzymania przez konsumenta towaru.

3. Zwrot świadczeń: W przypadku odstąpienia od umowy zawartej na odległość, umowa jest uważana za niezawartą. To, co strony świadczyły, ulega zwrotowi w stanie niezmienionym, chyba że zmiana była konieczna w granicach zwykłego zarządu. Zwrot powinien nastąpić niezwłocznie, nie później niż w terminie 14 dni kalendarzowych. 

 

Zakupiony towar wraz z paragonem oraz z wypełnionym i podpisanym formularzem zwrotu należy odesłać na poniższy adres:

 

PUH Jolanta Kaleta-Piatnica

ul. Konieczyńskich 6

64-610 Rogoźno

 

Formularz odstąpienia od zawartej umowy (zwrotu): formularz_zwrotu.pdf

 

4. Koszty zwrotnego dostarczenia towaru obciążają konsumenta, o ile odstąpienie nie zostało wywołane faktem choćby przejściowej niemożności spełnienia przez firmę "PUH Jolanta Kaleta" świadczenia o właściwościach zamówionych przez konsumenta.

5. Wyłączenie prawa odstąpienia: Prawo do odstąpienia od umowy przez konsumenta jest wyłączone w przypadku:

towarów (usług) wykraczających poza standardową ofertę sklepu, przygotowanych na specjalne zamówienie klienta i dostosowanych do jego indywidualnych potrzeb.

6. W przypadku gdy klient zawiera umowę sprzedaży jako Przedsiębiorca/Firma nie przysługuje prawo odstąpienia od umowy zawartej na odległość - zgodnie z Ustawą z 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta Dz. U. z 24 czerwca 2014 r. poz. 827.

 

§8.

 

Gwarancja i reklamacje.


1. Produkty zakupione w Sklepie "Lanczboks.pl" podlegają 24 miesięcznej gwarancji. Firma "PUH Jolanta Kaleta-Piatnica" zapewnia, że zakupiony produkt jest sprawny i w pełni nadaje się do użytkowania, pod warunkiem korzystania zgodnie z przeznaczeniem i zaleceniami zawartymi w instrukcji obsługi.

2. Klient może skorzystać z uprawnień gwarancyjnych bezpośrednio u gwaranta (producenta) lub z uprawnień przysługujących mu od sprzedawcy z tytułu rękojmi.

3. Jeżeli zostanie stwierdzona wada towaru Konsument może: wymienić towar wadliwy na wolny od wad, złożyć oświadczenie o obniżeniu ceny lub odstąpić od umowy.

 

Reklamowany towar wraz z paragonem oraz z wypełnionym i podpisanym formularzem reklamacyjnym prosimy odesłać na adres:

 

PUH Jolanta Kaleta-Piatnica

ul. Konieczyńskich 6

64-610 Rogoźno

 

Formularz reklamacyjny: formularz_reklamacja.pdf